มิถุนายน 2018 archive

การบันทึกภาพของCCTV

Video Compression ตัวช่วยลดขนาด แต่ว่าประสิทธิภาพของภาพ …

Continue reading